Byggeafstand til skel Den evige årsag til nabostridigheder

byggeafstand til skel
Source: https://de7ps54rd7sof.cloudfront.net/fileadmin/_processed_/9/3/csm_tine_skel_e3a4c679f4.jpg


Ansøger ønsker at etablere en stald til producerede tyre 65 kg 25 m fra naboskel. Afstandskrav til naboskel er på 30 m. I henhold til samtale med naboerne vil Varde Kommune vil ikke give dispensation, så stalden kan etableres 25 m fra naboskel. For at opfylde kravet på 30 m til naboskel vil ansøger kun have byggeafstand i områder der er mindst 30 m fra naboskel og bruge området i bygningen fra 25 skel 30 m fra naboskel til opbevaring af diverse ting. Der kommer ingen væg mellem de 2 afdelinger. Er afstandskrav til naboskel opfyldt i dette tilfælde? Efter Miljøstyrelsens vurdering vil afstandskravet til til ikke være opfyldt i det beskrevne tilfælde. Afstande og højder jf. bygningsreglementet: Minimumskrav til afstand til skel eller til midten af vejen er: 2,5 m ved fritliggende ejendomme, villaer og lign. 25/02/ · Afstand til skel. Vi skal bygge på en og har snakket med forskellige entreprenører. De er også kommet med forskellige svar på hvor tæt men kan gå på skel. Hej Bolius Vi skal bygge carport til vores sommerhus i Halsnæs Kommune. Den skal ligge min. 2,5 m fra skel. Beregnes afstanden fra s. afmærkning af vejarbejder Kære Lotte J. Hvis I planter egen hæk på egen grund, skal hækken placeres i en afstand fra skel, så der er plads til, at man kan varetage den løbende. I tilknytning til sommerhuse i må inden for en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel mod nabo være højere end. Dit Nybyggeri · Faser · Kom godt i gang · Skel: Den evige årsag byggeafstand nabostridigheder. Der til en række regler med det skel, der trækker stregen mellem dit og mit.